गुलजार

कुमार विश्वास

साहिर लुधियानवी

जावेद अख्तर

जावेद अख्तर

ग़ालिब